Dr.V.Preethish KumarMRCP(UK)., Ph.D (Clinical Neuro Sciences) Consultant Neurologist/EP – 01 / Salem

Dr.V.Preethish KumarMRCP(UK) Consultant Neurologist நியூரோ பவுண்டேஷன் (NEURO FOUNDATION HOSPITAL) 3 Roads, Meyyanur Main Rd, Salem Tamil Nadu – 636009 PH : 9442700687 Sasi Eye Care Hospital Swarnapuri, Salem Dr.D. Sasikumar M.S.,FRVS PH :882255 68590

Dr.V.Preethish KumarMRCP(UK)., Ph.D (Clinical Neuro Sciences) Consultant Neurologist/EP - 01 / Salem

Source

0
(0)

Dr.V.Preethish KumarMRCP(UK)
Consultant Neurologist

நியூரோ பவுண்டேஷன் (NEURO FOUNDATION HOSPITAL)
3 Roads, Meyyanur Main Rd, Salem
Tamil Nadu – 636009
PH : 9442700687

Sasi Eye Care Hospital
Swarnapuri, Salem
Dr.D. Sasikumar M.S.,FRVS
PH :882255 68590

0 / 5. 0