10 වසර ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණය – ජීවයේ රසායනික පදනම – day 01 – science with ck sir

10 වසර ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණය – ජීවයේ රසායනික පදනම – day 01 – science with ck sir #science #ck_sir #ol #epapere ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳ ම විද්‍යාව පන්තිය-CK Science~Powered by e-පේපරේ ❤️💯 #science #ck_sir #ol #epapere වැඩි විස්තර සඳහා පහත වීඩියෝව බලන්න…

10 වසර ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණය – ජීවයේ රසායනික පදනම – day 01 – science with ck sir

#science #ck_sir #ol #epapere

ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳ ම විද්‍යාව පන්තිය-CK Science~Powered by e-පේපරේ ❤️💯
#science #ck_sir #ol #epapere

වැඩි විස්තර සඳහා පහත වීඩියෝව බලන්න 😊👇🏻
https://youtu.be/pfUoJ8ECf94

10 හා 11 ශ්‍රේණිවල දරුවන්ට ලංකාවේ හොඳම විද්‍යාව පන්තිය… 😎💪🏼

විශේෂතා – 😊☝🏼
• වසර 8කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති දරුවන් 25 000කට වැඩි ප්‍රමාණයකට අධ්‍යාපනය ලබා දුන් තරුණ ගුරුවරයෙක්
• ස්මාර්ට් බෝඩ් එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න හැබෑවටම ස්මාර්ට් ලංකාවේ එකම විද්‍යාව පන්ති
• ලංකාවේ කොහෙවත්ම නැති ඔන්ලයින් ප්‍රශ්ණ game අත්දැකීම
• පන්තිය අතරතුරම විෂය කරුණු ඔළුවටම යන ඔන්ලයින් ටෙස්ට්ස්

10 ශ්‍රේණියේ දරුවන් හෝ 11 ශ්‍රේණියේ දරුවන් එකතු වීම හා වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සදහා පහත අංකවලට ඔබගේ නම – ශ්‍රේණිය සදහන් කර පහතින් click කර WhatsApp පණිවිඩයක් එවන්න.👇🏼👇🏼👇🏼📲🥏
https://wa.me/94701217700
(එනම් 070 121 7700 WhatsApp අංකයට)
හෝ
https://wa.me/94723358581
(එනම් 072 33 58 581 WhatsApp අංකයට)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *