โควิด 19 สายพันธุ์ โอไมครอน (COVID – 19: Omicron Variant) โดยนายแพทย์จักรีวัชร

ผมทำวีดิโอสั้นๆเกี่ยวกับ โควิดสายพันธุ์ใหม่ ที่ชื่อ omicron (ชื่อทางการคือ B1.1.529) ผมเชื่อว่าสายพันธุ์นี้มีความเสี่ยงที่จะติดได้อย่างว่ายและรุนแรงกว่า สายพันธุ์ Delta ครับ โปรดเตรียมตัวในการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ขอให้ท่านปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีครับ I want to do a quick video on new covid variant Omicron (official name B1.1.529). I believe this strain has the potential to be more infectious than Delta…

โควิด 19 สายพันธุ์ โอไมครอน (COVID - 19: Omicron Variant) โดยนายแพทย์จักรีวัชร

Source

0
(0)

ผมทำวีดิโอสั้นๆเกี่ยวกับ โควิดสายพันธุ์ใหม่ ที่ชื่อ omicron (ชื่อทางการคือ B1.1.529) ผมเชื่อว่าสายพันธุ์นี้มีความเสี่ยงที่จะติดได้อย่างว่ายและรุนแรงกว่า สายพันธุ์ Delta ครับ โปรดเตรียมตัวในการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ขอให้ท่านปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีครับ
I want to do a quick video on new covid variant Omicron (official name B1.1.529). I believe this strain has the potential to be more infectious than Delta krub. Please prepare and take precautions. Stay Safe and Best Wishes
#TeamCMIC
World Health Organization on Omicron: https://www.who.int/news-room/articles-detail/who-advice-for-international-traffic-in-relation-to-the-sars-cov-2-omicron-variant
Visit CMIC Official Online Store Here: https://cmic.creator-spring.com/?

0 / 5. 0